Popkoor EXPRESSION bestaat uit ruim vijftig enthousiaste leden, verdeeld over vier stemsoorten. Momenteel hebben wij 15 alten, 8 bassen (zowel dames als heren), 14 tenoren (ook dames en heren) en 15 sopranen. Wij kunnen nog wel enkele bassen m/v gebruiken ! 

Nieuwe zangers en zangeressen zijn altijd welkom, maar voor alten, tenoren en sopranen geldt dat gezien de verdeling naar stemsoorten het koor uiteraard wel evenwichtig moet blijven klinken. Wanneer je bij ons wilt zingen, word je geacht alle teksten uit je hoofd te leren; bij een optreden zingen we “met losse handjes”, oftewel zonder partituur.

Optreden doen wij graag, op korenfestivals, in verzorgingshuizen of bij bedrijfsactiviteiten.  Al enkele jaren bezoeken wij het grote korenfestival in Annen, en in Lelystad zijn wij een vaste waarde tijdens de Week van de Amateurkunst.  Ook doen wij regelmatig mee aan het korenfestival in Steenwijk. In oktober 2016 èn 2017 traden wij voor een groot en enthousiast publiek op in het stadhuis van Lelystad op de Dag van de Ouderen. In 2018 waren wij present op het gezellige en drukke festival in Hengelo (Ov)

 

 

 

 

 

 

 

Onze begeleiding bestaat voor een deel uit geluidsbanden, een aantal nummers zingen wij a-capella of met uitsluitend pianobegeleiding. Bij een optreden maken wij ook wel gebruik van een live-band.

Op 18 november 2017 vierden wij ons 10-jarig jubileum in de grote zaal van het AGORAtheater in Lelystad voor meer dan 700 dol-enthousiaste bezoekers !